Velkommen til Grejs Borgerforening

Grejs Borgerforening er en videreførelse af den selvejende institution Grejs Borgergård med ændrede vedtægter pr. 8. maj 2019.

I Grejs Borgerforening vil vi være med til at styrke det sociale sammenhold i vores lokalområde. Det gør vi ved at bakke op om og støtte forskellige sociale og kulturelle initiativer, som borgerne i Grejs er med til at udvikle. Det kan både være aktiviteter eller arrangementer for bestemte aldersgrupper eller for hele byen. Allerede eksisterende eksempler er den årlige Byfest og SeniorSundSammens sundhedscaféer, hvor Grejs Borgerforening er den organisatorisk ramme. Nye ideer er mere end velkommen. Borgerforeningens støtte kan også være økonomisk.

Bestyrelse hjælper gerne med at nedsætte arbejdsgrupper om konkrete aktiviteter eller arrangementer, der er foreslået af borgere i Grejs.

Grejs Borgerforeningen vil også selv eller i samarbejde med andre stå for arrangementer, som f.eks. Sct. Hans Aften, der afholdes i samarbejde med KFUM spejderne.

Bestyrelsen modtager meget gerne ønsker og forslag til arrangementer fra alle aldersgrupper af Grejs borgere. Vi kan kontaktes via denne hjemmeside eller pr. telefon.

Arrangementer vil fortrinsvis finde sted i Grejs Kulturcenter og vil blive annonceret i grejs.dk og på denne side

Alle borgere og virksomheder i lokalområdet opfordres til at være medlem og indgå i udviklingen af fællesskabet Grejs.

Vel mødt