Grejs Musikskole

Grejs Musikskole - et nyt lokalt samarbejde

En interessegruppe af forældre og andre under Grejs Borgerforening, musikunderviser Thomas Gabel og Grejs Friskole har indgået en samarbejdsaftale om at tilbyde børn og voksne i lokalområdet musikundervisning.

Interessegruppen og Thomas tilrettelægger musikundervisningen, fastsætter pris mv. Friskolen stiller gratis musiklokalet til rådighed for undervisning i forskellige instrumenter. Borgerforeningen udgør den organisatoriske ramme og annoncerer sammen med friskolen tilbuddet i lokalområdet.   

Undervisningen starter d. 9. januar 2023.

Der er løbende tilmelding.