Grejs Musikskole

Grejs Musikskole - et nyt lokalt samarbejde

En interessegruppe af forældre og andre under Grejs Borgerforening, musikunderviser Martin Killie og Grejs Friskole har indgået en samarbejdsaftale om at tilbyde børn og voksne i lokalområdet musikundervisning.

Interessegruppen og Martin tilrettelægger musikundervisningen, fastsætter pris mv. Friskolen stiller gratis musiklokalet til rådighed for undervisning i forskellige instrumenter. Borgerforeningen udgør den organisatoriske ramme og annoncerer sammen med friskolen tilbuddet i lokalområdet.   

Undervisningen starter d. 23. august 2021
kl. 14 -19.

Tilmeldingsfrist er d. 25. juni 2021.