Senior Sund Sammen

Sund aldring.

SeniorSundSammen/Sundhedscafeer er et tiltag for at fremme opmærksomheden på sund aldring i lokalområdet og derved bidrage til at reducere fysisk og psykisk sårbarhed, ensomhed og isolation blandt seniorer. Aktiviteten er kommet i stand på foranledning af 4 aktive borgere i Grejs, der har dannet en arbejdsgruppe. Grejs Menighedsråd indgår også i samarbejdet, og aktiviteten er pr. 1.07.2019 overgået fra forankring i Lokalrådet for Grejs Sogn til Grejs Borgerforening

Der er bevilliget kommunalt økonomisk tilskud efter ”§ 18- støtte til frivilligt socialt arbejde”

Sundhedscaféer afholdes som formiddags eller eftermiddagsarrangementer i Grejs Kulturcenter. Der er åbent for alle interesserede.

 Den første sundhedscafé blev afholdt den 14.september 2016 kl. 10 - 12, hvor byens praktiserende læge Dorthe Krarup gav oplæg for 59 fremmødte borgere. Siden er der afholdt sundhedscafeer med mellem 50 – 90 deltagere pr. gang

I 2019 har der indtil nu været 5 sundhedscaféer om:

  • behandling og støtte ved demens
  • lægebehandling med cannabis
  • danser Silas Holst om demens
  • sorg - en besværlig proces
  • Bente Klarlund om KRAM faktorerne

Derud over er der planlagt 2 i oktober og december. Forslag fra deltagerne vil blive inddraget. Der vil ved alle caféer være et særligt fokus på at invitere enlige og fysisk/ psykisk sårbare seniorer. Ligeledes vil opmærksomhed på betydning af samhørighed og fællesskab i sociale netværk og interessefællesskaber i lokalområdets nye Kulturcenter være i fokus. Der har bl.a. i sommers været forsøg med Åbne formiddage Sundhedscafé 1 gang om ugen med frivillige værter.