SeniorSundSammen/Sundhedscaféen

Sund aldring.

SeniorSundSammens sundhedscaféer er et tiltag for at fremme opmærksomheden på sund aldring i lokalområdet og derved bidrage til at reducere fysisk og psykisk sårbarhed, ensomhed og isolation blandt seniorer. Aktiviteten er startet af 4 aktive borgere i Grejs, der har dannet en arbejdsgruppe. Grejs Menighedsråd indgår også i samarbejdet, og aktiviteten er pr. 1.07.2019 overgået fra forankring i Lokalrådet for Grejs Sogn til Grejs Borgerforening

Der er årligt bevilliget kommunalt økonomisk tilskud efter ”§ 18- støtte til frivilligt socialt arbejde” til foredragsholdernes honorar.

Sundhedscaféerne med foredrag og fælles kaffedrikning afholdes som eftermiddagsarrangementer i Grejs Kulturcenter. Der er åbent for alle interesserede.

 Den første sundhedscafé blev afholdt den 14.september 2016 kl. 10 - 12, hvor byens praktiserende læge Dorthe Krarup gav oplæg for 59 fremmødte borgere. Siden er der afholdt 6-8 årlige sundhedscaféer med mellem 50 – 90 deltagere pr. gang. Desværre har der været flere corona aflysninger/udsættelser i 2020/2022. 

I 2023 har arbejdsgruppen foreløbigt 3 spændende foredrag og arrangementer på programmet, som vil blive annonceret på grejs.dk.